Samlingar

Staffan Östlund var produktiv och kvar i familjen och i Stiftelsen Odinslund finns ett flertal tavlor och skulpturer kvar och katalogiserade. Under 2008 av fotograferades en del av verken som numera kallas ”Samlingar”. Dessa kan ses här och kan vara en studie i olika tidsåldrar i Staffan Östlund konstnärsliv.

Staffan_Ostlunds_Verk2010.pdf