Odinslund

Odinslund är för många uppsalabor förknippade med konstnären och skulptören Staffan Östlund. En orsak till det är hans återkommande kulturnätter I sin ateljé och galleri på den västra sidan av Odinslund har det under många år varit kulturnatt med utställning. ”Skulpturer i Natten” med musik och spektakulärt ljus som inspirerat upp emot 10 000 besökare varje år. De vackra husen, det ena ateljé det andra galleri är från 1700-talet och den stora trädgården har ett flertal stora och spektakulära skulpturer. Odinslund är också den äldsta offentliga promenadplatsen i Uppsala. Dess tre alléer av almar planterades av Carl von Linné år 1759. Det finns teorier om att det var denna plats som användes för den stora blotfesten, den som under vikingatiden varade i hela nio dagar och som upprepades vart nionde år. I den norra delen av lunden, som mynnar ut vid Uppsala domkyrka (framför Helga Trefaldighetskyrkan), står en stor obelisk från 1832, till minne av Gustav II Adolf. Lundens södra del vetter mot Drottningsgatans korsning med Övre Slottsgatan vid Carolina Rediviva. Odinslund har också en lång kulturell historia där August Strindberg och Karin Boye bott och verkat.

Odinslund har de senaste åren blivit en hotad miljö. Uppsala universitet och dess studentkår vill helst bygga studentbostäder. Detta har lett till en debatt i Uppsala. Flera politiska partier har satt sig emot och både Riksantikvarieämbetet och Vårda Uppsala har motsatt sig alla sådana planer.

Stiftelsen Odinslund vill bevara miljön i Odinslund och skapa en kulturplats. Konstnärer, skulptörer, författare och andra kulturarbetare är tänkt att kunna erhålla stipendium för att bo och verka här under perioder. Även ett konstbibliotek över konst och skulptur i Uppsala är tänkt att skapas samt att parken skall upplåtas som skulpturpark.