Stiftelsen Odinslund

Stiftelsens ändamål skall vara att främja ett kulturellt utbud i Odinslund för konstnärer, skulptörer, författare och kompositörer samt Odinslunds bevarande.

Stiftelsen skall därvid verka genom att lämna bidrag till den som önskar verka i Odinslund under kortare tid.

att lämna bidrag till den som önskar studera konst, skulptur, musik eller författare verksamma i Uppsala

att lämna bidrag till stöd för konstnärer, skulptörer, kompositörer eller författare från andra länder som vill verka i Uppsala och Odinslund under kortare tid

att lämna bidrag till att underhålla, restaurera, bygga om fastigheter i Odinslund samt de kostnader för skapande och bevarande av en skulpturpark i Odinslund

samt annan verksamhet som verkar för ett bevarande av Odinslund.

att skapa ett komplett konstnärsbibliotek med litteratur om Uppländsk konst

Kontakt

Stiftelsen Odinslund
Odinslund 5
75220 Uppsala

Kontakt via email

Frågor rörande stiftelsen eller övriga frågor besvaras av familjen Östlunds talesperson:

Michel Östlund