Atelje

Staffan Östlund flyttade in i ateljén 1953. Ateljén och parken blev snabbt en kreativ plats mitt i Uppsala med fåglar, vilda katter, kyrkklockor, sång från gosskörens övningar och studenters glada tillrop. Miljön är återspeglad i många tavlor både figurativt och non figurativt. I ord från Staffan Östlunds memoarer, där han beskriver denna oas som en mycket viktig inspirationsplats för hans skapande verksamhet. Idag står ateljén i princip orörd med penslar, färgtuber, skulpturverktyg, porträtt och halvfärdiga skisser. Stiftelsen kämpar för att bevara denna unika miljö istället för de utrymningsplaner som finns och byggande av studentbostäder.